10 czerwca 2010

NSA o odliczeniu VAT od samochodów osobowych


Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął wątpliwości będące następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora (C-414/07), a dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT, naliczonego przy zakupie samochodów osobowych. NSA nie podzielił opinii części komentatorów popartych zresztą wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i stanął na stanowisku, że przy zakupie samochodów osobowych, podatnicy nie mają prawa do odliczenia całego podatku naliczonego, a jedynie 60% nie więcej jednak niż 6 tys zł. (wyrok NSA z dnia 09.06.2010 roku, sygn. akt IFSK 960/09)

Nasze usługi: