26 września 2011

WSA w Krakowie o zwrocie wkładów wniesionych do spółki jawnej.


Uwzględniając przygotowaną przez nas skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wyrokiem z dnia 14.09.2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 840/11) uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów i orzekł, że kwoty wypłacone wspólnikowi spółki jawnej z tytułu wystąpienia przez niego ze spółki, wolne są od podatku dochodowego.

Nasze usługi: