14 lipca 2011

WSA w Krakowie przyznaje rację reprezentowanemu przez nas podatnikowi


Wyrokiem z dnia 21.04.2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wkład w postaci przedsiębiorstwa, wnoszony do spółki osobowej nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu. Tym samym WSA w Krakowie przychylił się do do reprezentowanego przez nas stanowiska i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (wyrok z dnia 21.04.2011roku, syg. akt I SA/Kr 406/11).

Nasze usługi: