Usługi księgowe – cennik

Ceny oferowanych przez nas usług są ustalane indywidualnie dla każdego klienta w drodze negocjacji i zależą od rodzaju usługi oraz jej zakresu. Podane poniżej ceny mają charakter orientacyjny.

 • doradztwo podatkowe – 200 zł + VAT za godzinę;
 • prowadzenie ksiąg handlowych:
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – od 1000 zł + VAT miesięcznie,
  • dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – od 700 zł + VAT miesięcznie,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:
  • dla osób niebędących podatnikami VAT – od 250 zł + VAT miesięcznie,
  • dla podatników VAT – od 300 zł + VAT miesięcznie;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 150 zł + VAT miesięcznie;
 • obsługa kadrowo płacowa:
  • pracownicy – 45 zł + VAT za osobę miesięcznie,
  • zleceniobiorcy – 30 zł + VAT za osobę miesięcznie;
Nasze usługi: