Kadry i płace

Mając świadomość zawiłości prawa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, znając problemy jakich może nastręczyć skompletowanie, wymaganych prawem, dokumentów pracowniczych, ubezpieczeniowych, BHP oraz trudności w sprostaniu wymaganiom stawianym podczas coraz liczniejszych kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy oferujemy usługi z zakresu szeroko pojętych usług kadrowo płacowych, a w szczególności:

Prowadzenie spraw kadrowych:

 • sporządzanie umów o pracę oraz umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sporządzanie planów urlopów, kart urlopowych,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania,
 • reprezentacja pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy oraz w Sądzie Pracy,

Prowadzenie spraw płacowych:

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie przelewów na ROR,
 • rozliczanie delegacji,

Prowadzenie rozliczeń z ZUS i Budżetem:

 • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi.
Nasze usługi: