Aktualności

 • 2 grudnia 2013 zmiana siedziby
  Nowa siedziba naszej firmy: ul. Sucha 1/1U w Krakowie

  więcej...

 • 26 września 2011 WSA w Krakowie o zwrocie wkładów wniesionych do spółki jawnej.
  Wkład zwrócony wspólnikowi spółki jawnej nie podlega opodatkowaniu.

  więcej...

 • 1 września 2011 NSA o uldze meldunkowej.
  Ulga meldunkowa przysługuje obojgu małżonkom łącznie.

  więcej...

 • 26 lipca 2011 NSA - ulga meldunkowa obejmuje równiez wartość gruntu
  Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, zgodnie z którym ulga meldunkowa nie dotyczy dochodu osiągniętego ze sprzedaży gruntu, na którym posadowiony był sprzedawany budynek. NSA uchylił wyrok WSA we Wrocławiu oraz poprzedzającą go interpretację Ministra Finansów i orzekł, że ulga meldunkowa obejmuje cały dochód ze sprzedaży domu, bez wyłączania z niego wartości gruntu. Wyrok NSA z dnia 26.070.2011 sygn. akt. II FSK 416/10

  więcej...

 • 14 lipca 2011 WSA w Krakowie przyznaje rację reprezentowanemu przez nas podatnikowi
  Wyrokiem z dnia 21.04.2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wkład w postaci przedsiębiorstwa, wnoszony do spółki osobowej nie stanowi przychodu i nie podklega opodatkowaniu. Tym samym WSA w Krakowie przychylił się do do reprezentowanego przez nas stanowiska i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (wyrok z dnia 21.04.2011roku, syg. akt I SA/Kr 406/11).

  więcej...

Nasze usługi: