Aktualności

 • 15 marca 2011 NSA o opodatkowaniu wkładów niepieniężnych do spółek osobowych
  Czynność polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie może być uznana za odpłatne zbycie przedmiotu tego wkładu. Tym samym czynność taka jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego. (Uchwała NSA z dnia 14.03.2011 roku II FPS 8/10)

  więcej...

 • 7 lipca 2010 NSA - zwrot wydatków poniesionych na wymianę okien nie jest przychodem
  Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zwrot wydatków poniesionych przez członka spółdzielni mieszkaniowej na wymianę stolarki okiennej nie stanowi przychodu. Tym samym NSA potwierdził stanowisko wyrażone wcześniej przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej. ( wyrok z dnia 6.07.2010 roku, sygn. akt II FSK 376/09)

  więcej...

 • 10 czerwca 2010 NSA o odliczeniu VAT od samochodów osobowych
  Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął wątpliwości będące następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora (C-414/07), a dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT, naliczonego przy zakupie samochodów osobowych. NSA nie podzielił opinii części komentatorów popartych zresztą wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i stanął na stanowisku, że przy zakupie samochodów osobowych, podatnicy nie mają prawa do odliczenia całego podatku naliczonego, a jedynie 60% nie więcej jednak niż 6 tys zł. (wyrok NSA z dnia 09.06.2010 roku, sygn. akt IFSK 960/09)

  więcej...

Nasze usługi: