15 marca 2011

NSA o opodatkowaniu wkładów niepieniężnych do spółek osobowych


Czynność polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie może być uznana za odpłatne zbycie przedmiotu tego wkładu. Tym samym czynność taka jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego. (Uchwała NSA z dnia 14.03.2011 roku II FPS 8/10)

Nasze usługi: