Usługi dodatkowe

W zakresie prowadzonej działalności oferujemy również usługi wykonywane na zlecenie, do których należą:

  • pomoc przy rejestracji lub likwidacji działalności gospodarczej,
  • organizacja działu księgowości oraz kadr,
  • szkolenie pracowników działu księgowego oraz kadr,
  • weryfikacja i odtworzenie księgowości,
  • sporządzanie biznesplanów,
  • przygotowanie dokumentacji księgowej do celów kredytowych oraz na potrzeby dotacji ze środków UE.
Nasze usługi: