Doradztwo podatkowe

Oferta usług doradztwa podatkowego jest kierowana zarówno do prowadzących jaki i nie prowadzących działalności gospodarczej osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych.

Usługi doradztwa podatkowego mają na celu racjonalizację zobowiązań podatkowych poprzez ich obniżenie lub przesunięcie terminu ich płatności i obejmują m.in.:

  • sporządzanie analiz i opinii z zakresu prawa podatkowego,
  • przygotowywanie deklaracji i zeznań podatkowych,
  • przygotowywanie pism do organów podatkowych w tym wniosków o wydanie wiążących interpretacji prawa podatkowego,
  • przygotowywanie zażaleń, odwołań i skarg na rozstrzygnięcia organów podatkowych.

Oferujemy również profesjonalne zastępstwo w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz Sądami Administracyjnymi.

Nasze usługi: