26 lipca 2011

NSA - ulga meldunkowa obejmuje równiez wartość gruntu


Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, zgodnie z którym ulga meldunkowa nie dotyczy dochodu osiągniętego ze sprzedaży gruntu, na którym posadowiony był sprzedawany budynek. NSA uchylił wyrok WSA we Wrocławiu oraz poprzedzającą go interpretację Ministra Finansów i orzekł, że ulga meldunkowa obejmuje cały dochód ze sprzedaży domu, bez wyłączania z niego wartości gruntu. Wyrok NSA z dnia 26.070.2011 sygn. akt. II FSK 416/10

Nasze usługi: